علائم ضعیفی،خرابی یا از کار افتادگی ریه

علائم ضعیفی،خرابی یا از کار افتادگی ریه

1-کم انرژی شدن.

2-سرفه های مداوم.

3-کاهش وزن بی دلیل.

4-گیج و مبهوت بودن.

5-سخت نفس کشیدن.

6-درد در ناحیه قفسه سینه.

7-خاکستری شدن پوست.

8-حساسیت به بو و دود و…

9-صدای خس خس موقع نفس کشیدن.