مطالب آموزنده

مطالب آموزنده

5 چیز برای فرزندت از نون شب واجب تره!

1-هر روز زمانی مشخص را برای کودک کتاب بخوانید،کتاب معلومات کودک را افزایش میدهد و باعث متفکر شدنش می شود.

2-بچه هاتون رو با نام نیک صدا بزنید مثل:نازنین خانم، علی آقا،زهرا جان و … یا یک میم به اسم بچه اضافه کنید.

3-اگر کودکتون ناراحته سعی نکنید احساساتش رو انکار کنید باهاش همدلی کنید و بگید حق داری که ناراحت باشی ،من کنارتم دوست داشتی با هام حرف بزن.

4-بازی یکی از اصلی ترین نیاز هایی بچه هاست،هر روز یک ساعت مشخص را فقط به بازی فرزندتون اختصاص دهید.

5-کودک باید شنیده شود ،هر شب قبل خواب از کودک خود بخواهید اتفاقات روزمره را براتون تعریف کند.