مطالب آموزنده

مطالب آموزنده

بدن انسان به ویتامین Dاحتیاج دارد.

ویتامین D،یکی از موًثرترین ویتامین ها در افزایش سیستم ایمنی بدن است.

نور خورشید:

یکی از منابع مهم برای تاًمین ویتامین D می باشد و با توجه به شرایط فعلی که اکثر مردم آپارتمان نشین هستند.و همچنین در این زمان که بیشتر افراد در قرنطینه هستند از آفتاب کمتر استفاده می کنند.جذب ویتامین D در خیلی از افراد به حداقل می رسد و امکان دارد دچار کمبود این ویتامین شوند که هعمین منجر به پایین آمدن سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها می گردد.

به همین علت بهتر است یک رژیم غذایی مناسب و غنی از ویتامین D رلا داشته باشد.

منابع ویتامین D:

۱-درد و ضعف ماهیچه ها.

۲-زرده تخم مرغ.

۳-ماهی ساردین.

۴-میگو.

۵-شیر سویا.

۶-قرص روغن ماهی.

از طرف دیگر برای اینکه بتوانید متوجه شوید آیا کمبود ویتامین Dداارید یا نه .باید به عوامل ناشی از کمبود ویتامین Dتوجه کنید.

از جمله نشانه های کمبود ویتامین D عباترت اند از:

۱-درد و ضعف ماهیچه ها.

۲-سر درد.

۳-سر گیجه.

۴-عفونت های مکرر.

۵-احساس افسردگی.

۶-ریزش مو.

۷-شکننده شدن مو ها.