چه چیزهایی باعث ریزش مو می شود؟

چه چیزهایی باعث ریزش مو می شود؟

1-چربی سر.

2-کم خونی.

3-مشکل اعصاب.

4-کمبود خواب.

5-غذاهای سرخ کردنی.

6-شناکردن زیاد.

7-گذاشتن کلاه.

8-شانه کردن زیاد.

9-رنگ کردن با مواد شیمیایی.

10-استفاده از سشوار.

11-زدن ژل های نامرغوب.

12-مصرف مواد غذایی فاقد پروتئین.