فلج تحلیلی چیست؟ چطور بر آن غلبه کنیم؟

چطور از فلج تحلیلی پیشگیری کنیم؟

برای خیلی از ما پیش آمده که با وجود اطلاعات زیاد بررسی و کاوش توانایی ، درباره مسئله خاص را نداریم در این وضعیت دچار فلج تحلیلی شده ایم فلج تحلیلی به خاطر بررسی بیش از اندازه مسئله مورد نظر در زمینه های گوناگونی از جمیه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری با تصمیم درباره خرید و فروش رخ می دهد.بی تحرکی ناشی از این وضعیت ممکن است پیامدهای ناخوشایندی در زندگی شخصی و کاری داشته باشد.در این مطلب فلج  درباره تحلیلی و روش های مقابله با آن صحبت می کنیم.

فلج تحلیلی ممکن است هم در مسائل رایج و هم پیچیده رخ دهد.. این وضعیت معمولاً ناشی از از تجلیل تعدادی متغیر ناشناختهه است در چنین موقعیتی نمی توانیم با اطمینان درباره بهترین اقدام برای دستیابی به نتیجه مشخص تصمیم بگیریمهمچنین فلج تخلیلی می تواند به خاطر عدم اطمینان از بهترین روش های شناسایی نتیجه ایجاد شود. بیشتر وقت ها می توانیم با توسعه روش های تحلیل بر این مشکل غلبه کنیم.

تحلیل بیش از اندازه ، مشکل ساز است

احتمالاً در بین اطرافیانتان فرد یا افرادی را می شناسید که در پاسخ به سوًال (عصرمی آیی باهم قدم بزنیم؟) می گویند :(با تو تماس می گیریم ) . برای برخی آدم ها تهیه و ارسال نامه به مدیرشان نصف روز طول می کشد . ممکن است برخی از افراد برای تصمیم گیری درباره برنامه سفر ، در تعطیلات سال نو به شش ماه زمان نیاز داشته باشند. این آدم ها دچار فلج تحلیلی هستند.

برای چنین آدم هایی همه مسائل درجه اهمیت یکسانی را دارد و نیازمند بررسی دقیق و باجزئیات هستند. این افراد مدام گزینه های ممکن را بررسی می کنند و همیشه نگران موانع احتمالی هستند. مغز این افراد برای بررسی ااحتمال های بی پایان ، مدام در تکاپوست این چنین است که برای تصمیم گیری درباره قرار عصر جمعه به اندازه تصمیم گیری به اندازه تصمیم گیری درباره مسئله مهم و تاًثیر گذاری مثل پذیرش پیشنهادشغلی انرژی صرف می کنند . وقتی پای آدم های مهم مانند مدیر ارشد یا همسر در میان باشد وصعیت حتی بدتر هم می شود ، چون نگرانی دیگری بابت دادن پاسخی که آنها را ناراحت می کند هم به ماجرا اضافه می شود در چنین حالتی فردهمیشه مضطرب است همه می دانیم اضطراب مداوم چقدر آسیب زا است.

 

غلبه بر فلج تحلیلی با توصیه‌هایی مهم و تمرین‌هایی کاربردی

غلبه بر فلج تحلیلی

برای غلبه بر فلج تحلیلی توصیه های زیر را به کار ببرید:

حواستان باشد فلج تحلیلی از چه زمانی آغاز می‌شود

وقتی سال ها این گونه رفتار کرده باشید به طور خودکار چنین روش تحلیلی را پیش می گیرید باید روند چنین تحلیل هایی را آهسته تر کنید. مغز مضطربتان می گوید : راه غلبه بر اضطراب تجزیه و تحلیل بیشتر است . اما این کار تنها چرخه اضطراب را تقویت می کند و بر اضطراب های قبلی اضافه می شود.

هر وقت متوجه شدید که بر مسئله ای بسیار متمرکزید و در عین حال زیاد نگران  آن هستید دست نگه دارید وضعیت را برسی کنید و ببینید آیا بیش از اندازه مسئله را تحلیل نمی کنید ؟

میزان اهمیت مسئله را مشخص کنید

اضطراب باعث می شود مسائل برایمان مهم تر حلوه کنند. برای رهایی از این وضعیت باید اولویت بندی را یاد بگیرید این سوًال را از خودتان بپرسید آیا مسئله ای حیاتی است ؟ در نگاهی گسترده تر از هفته پیش رو یا در زندگی من ، این موضوع چقدر اهمیت دارد ؟ بزرگترین ترس من چیست؟ با نگاهی منطقی احتمال وقوع بدترین حالت چقدر است ؟ اگر چنین حالتی رخ دهد چه کاری از دست من بر می آید؟ در واقع با این پرسش ها سعی می کنیم نظارت را از مغز مضطربمان بگیریم و به مغز منطقی مان بدهیم. در این مسیر مشخص مشخص کنید که اضطرابتان ناشی از باید های ذهنی تان در میان است آنها را متوقف کنید.

 

مراقب کمال‌گرایی باشید

نامه ای که مدام به سر و شکل آن می رسید و نگران درستی دادهایش هستید نشانه کمال گرایی است. کمال گرایی نمونه ای دیگر از اضطراب است که اولویت بندی را به کل مختل می کند. اگر نمی خواهید هنگام تصمیم گیری مدام درگیری ذهنی داشته باشید باید از کمال گرایی اجتناب کنید.


دست از راه‌رفتن روی لبه تیغ بردارید

اگر همیشه نگران رویارویی با آدم های مهم زندگی تان هستید مدام جمله تان را سبک سنگین کنید. به این فکر می کنید کارهایتان دیگران را خشنود کند یا دست کم ناراحت نکند از سرعت زندگی تان به شدت می کاهید راه حل این است که جسور باشید حرفتان را بزنید و ببینید چه پیش می آید شپش اگر لازم بود برای اصلاح آن اقدام کنید.

تمرین‌های کاربردی

 

تمرینهایی برای غلبه بر فلج تحلیلی

توصیه هایی که پیش تر به آنها اشاره شد کمک می کند از بروز فلج تحلیلی آگاه شوید و برای جلوگیری از آن اقدام کنید اما هدف اصلی این است که به طور کلی از فلج تحلیلی و اضطراب ناشی از آن پیشگیری کنیم . برای دستیابی به این هدف توصیه های زیر را در پیش بگیرید.

۱. تصمیم‌گیری سریع را تمرین کنید

این روش را به عنوان آخرین راه حل به کارببرید در مورد مسائل جزئی و روزمره به سادگی و بدون نگرانی از پیامدهای آن تصمیم های سریع بگیرید . هوس کردید از بیرون غذا بگیرید ؟ دوستی برای آخر هفته دعوتتان کرده است ؟ قبول کنید . با تمرین تصمیم گیری سریع در مسائل کم اهمیت اعتماد به نفس خود را هم تقویت می شود. هدف این است که به تدریج نگرانی و احساس نا خوشایندمان درباره تصمیم ها و اقدام های لحظه ای و هیجانی زندگی مان را کاهش دهیم تصمیم هیجانی در چنین موقعیتی سودمند است زیرا باعث می شود از فلج تحلیلی بگذریم و خطر کنیم ( هر چند کوچک باشد) با گذر زمان و افزایش اعتماد به نفس و افزایش تجربه تان می توانید این روش را در تصمیم های مهم تر به کار ببرند.

۲. با کامل‌نبودن کنار بیایید

این کمال گرایی است که باعث می شود برای ارسال گزارش به مدیرتان تردید دااشته باشید بخواهید پیراهن تان را یک بار دیگر اتو بزنید یا شیشه ماشین تان را چند بار تمییز کنید دوباره می توانید با گام های کوچک شروع کنید . هدف کاهش سطح انتظارهایتان کنارآمدن با خطاو اشتباه و تاًیید این حقیقت است که همه مسائل به یک اندازه اهمیت ندارند.

۳. بر پایه حس درونی‌تان اقدام کنید

فلج تحلیلی ریشه در ذهن دارد با توجه به احساسات درونی مان در نقطه مقابل آن قرار دارد . این همان چیزی است که باعث می شود که بخواهیم از بیرون غذا بگیریم یا برای پروژه کاری خاص داوطلب شویم . پیش از اینکه ناخودآگاه دستتان را بالا ببرید یا اسییر وسواس فکری درباره پیامدها شوید بفهمید چه احساسی دارید آیا واقعاً دلتان می خواهد این کار را انجام دهید؟ پس بر پایه همان احساس رفتار کنید.

۴. جرئت‌ورزی را تمرین کنید

هر چه بیشتر با احساس ناخوشایندتان کنار بیایید بیشتر به هیجان ها و حس درونی تان تکیه می کنید در گام بعدی ، باید جسارت داشته باشید ، حرفتان را بزنید و احساس ها و نیازهایتان را ابراز کنید . دراین موقعیت هم از موارد کوچک شروع کنید و با مادر ،یا  همسرتان رو در رو شوید.

هر کسی می تواند با فلج تحلیلی مقابله کند همانند دیگر اشکال اضطراب روش مقابله با این گونه اضطراب این است که برعکس آنچه مغز مضطربمان به ما پیشنهاد می دهد عمل کنیم پیشروی به سوی مسائلی که دلیل نگرانی مان است و رسیدن به این نتیجه که آنچه گمان می کردیم رخ نخواهد داد.

شما چقدر دچار فلج تحلیلی می شوید؟ چطور با آن مقابله کنید؟ تجربه های کاربردی خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *