میکرو کنترل های AVR

خصوصیت میکروکنترلر و فوریتهای آن هر کامپیوتر را در حالت کلی می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: .میکروپروسور(ریز پردازنده) .حافظه .دستگاه های ورودی -خروجی میکروپروسور :وظیفه آن اجرای …