آل کیست ؟

آل کیست ؟

آل موجودی دو بعدی می باشد که یک بعدآن به بشر بودن یعنی آدم بودن و بعد دیگر به حیوان بودن منظور از حیوان بودن یعنی درنده بودن حیوان می باشد .

آل بیشتر جلوی چهره ی زنان باردار می آیدکه باعث وحشت زنان زائو می شود که بچه از بین می رود .نام دیگر آل جن می باشد آل از قدیم یک خرافاتی بیش نبوده که هر زنی یک موجودی را یک دفعه ببیند می گویند آل است زنان باردار نباید ده این خرافات اهمیتی دهند چون اگر به هر چیزی فکر کنند جلوی چشمانشان ظاهر می شود آل را نمی توان کسی دید چزء زنان باردار توجه داشته باشید خانم هایی که باردار هستید به هیچ چیز نامربوطی فکر نکنید که حالتان بد شود .

چه راه هایی ممکن است که از این خرافات جلوگیری کند:

۱- فکر نکردن به این خرافات -۲- تنها نبودن زن حامل -۳- خواندن سوره ی قرآن-

 

صرف هزینه‌های هنگفت و بی بازگشت، رواج پوچ گرایی و نفی زندگی، سلب اراده و قدرت از انسان و تقدیم آن به افراد دیگر به اسم نیروهای فرا انسانی، تنزل سطح فرهنگی و اجتماعی و تاثیرات مخرب در این زمینه، صدمات روحی و روانی و نشانه‌ای از عقب ماندگی جامعه، تبعات منفی و آسیب هایی است که جامعه به لحاظ ترویج خرافه با آن مواجه خواهد شد. خرافه گرایی در تمام دنیا کم یا زیاد رایج است.

در برزیل افرادی هستند که جنگل می‌پرستند و بد و خوب زندگی را به خشم یا خوشایند جنگل مرتبط می‌دانند! در آمریکا نیز نعل اسب را خوش یمن می‌دانند.

*خرافاتی که باعث ترس شده!

در گذشته به دلیل اعتقادات انحرافی و زودباوری  که برخی افراد داشتند  هنگامی که اتفاقی می‌افتاد یا حرفی زده می‌شد برای انتقال آن حرف و سخن یا اتفاق دهان به دهان می‌گشت و آن حرف یا اتفاق با تب و تابی که گوینده به شنونده می‌گفت انجام می‌شد و شنونده به علت این که به آن طرف اعتماد داشت باور می‌کرد.

مثالی برای خرافات در زمان‌های قدیم ، کسانی بودند که به ( آل)  اعتقاد داشتند.آل یکی از موجودات افسانه‌ای در باور مردم ایران قدیم بوده است و به معنی «سرخ رنگ» است. آل یا زائو ترسان موجودی خیالی بوده است و در گذشته بر این باور بودند اگر زن تازه زا یا نوزاد را تنها بگذارند ای آمده و به او صدمه می‌رساند.

آل بصورت موجودی نامرئی به شکل زنی لاغر توصیف شده.می‌گویند آل از چیزهای فلزی نوک تیز می ترسد. همچنین زائو و کودک تا شش روز نباید تنها بمانند.

کسانی که به آل اعتقاد دارند می‌گویند که بالای سر نوزاد تا شش روز یک چاقو یا قیچی گذاشت تا موجوداتی مثل آل به کودک صدمه نزنند.

حتی می‌گویند که در گذشته به دلیل زیاد بودن اجنه و آل هنگامی که مادر فارغ می‌شود برای اینکه به کودک و مادر این موجودات آسیبی وارد نکنند اطراف مادر و کودک را میخ می‌زدند تا نتوانند به آنها نزدیک شوند یا برگردن زن باردار یک شی فلزی می‌انداختند تا از این موجودات دور باشند.

*این خرافات از کجا آمده است؟

در زمانهای قدیم، شاید از نیم قرن پیش که مشکلات بهداشتی و بیماری در ایران زیاد بوده است، مادر در اواخر بارداری یا پس از زایمان دچار توهماتی می‌شده است که هنوز این توهمات در بسیاری از زنان باردار دیده می‌شود.این توهمات امروزه در دسته بیماران (سایکوز) پس از زایمان است و حتی احتمال خودکشی مادر نیز در آن وجود دارد. اما در قدیم چون چنین علمی درباره اینگونه افسردگی‌ها وجود نداشته و گاهی توهمات زائو باعث تولید چنین خرافاتی می‌شده است.

حجت الاسلام امیر رضا مهدی ناصح کارشناس مذهبی در رابطه با خرافات و افکار این گونه می گوید: این مسائل بین برخی از مردم رواج پیدا کرده و علتش این است که در قدیم داستان ها از  افرادی که مورد اعتماد بوده سینه به سینه ودهان به دهان چرخیده است. عمده این حرفها و کارها دستخوش تحریفاتی شده و به نوعی تغییر رویه داده است.

مواردی از این دست داریم که در سنت و دین اسلام این روایات نقل شده است. اما باید توجه داشته باشیم که این روایات چه سندی داشته است. من توصیه‌ام به این افراد این است که به جای استفاده از  چاقو یا لوازم تیز بیایند از کلام خدا استفاده کنند. در روایات داریم که برای عزیزانمان چهار قل و یا آیت الکرسی بخوانیم.

افکاری که در قدیم رایج بوده است به وجود آل و آزار اجنه به انسان‌ها کذب است زیرا در قران هم آمده است که اجنه نباید به انسان‌ها و انسان هم نباید به حریم اجنه وارد شوند. آل به هیچ وجه وجود ندارد و خرافاتی بیش نیست. خرافات از توهمات خود بشر ساخته شده و به آن بال و پر می‌دهند و با کم و کاستی به دیگران منتقل می‌کنند.

**با امید به خداوند از شر بدی‌ها در امان خواهیم بود

وجود خرافه پرستی در بین برخی افراد یکی از شاخصه‌های عقب ماندگی است.امیدواریم با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و بالا رفتن سطح فرهنگ و آگاهی مردم این گونه خرافات کم کم جای خود را به اعتقادات مذهبی دهند و بشریت با توکل و توسل به خداوند از شر بدی‌ها خلاصی یابد.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *