دسته‌بندی نشده

ثبت اختراع در ایران به چه شکلی صورت می گیرد؟

ثبت اختراع در ایران چطور صورت می‌گیرد؟

به گزارش «تابناک»، در سال های نچندان دور در ایران ثبت اختراع به شیوه‌ی کاملا اعلامی انجام می‌شد و طبق ادعای فرد متقاضی ثبت می‌شد، اما پس از اصلاح شدن قانون، این شیوه و روش کمی تغییر یافت و امروزه قبل از انتشار یافتن  اختراع درون روزنامه‌ی رسمی، باید توسط یکی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها تایید گردد و به اصطلاح نیاز به استعلام دارد.

ثبت اختراع در ایران با طرز تفکر افراد صورت می گیرد که نیاز به اندیشه کافی برای ایین کار دارد.

 مراحل ثبت اختراع در اداره‌ی مالکیت صنعتی ایران به شرح زیر است:

۱- تکمیل نمودن اظهارنامه
۲-بررسی کردن مقدماتی

الف) عدم تکمیل بودن ضمائم و مدارک اظهارنامه و ضرروت تکمیل و اصلاح

ب) تکمیل بودن

الف: پس از بررسی کردن ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از لحاظ ماهوی و شکلی چنانچه که ضمائم و اظهارنامه اعم از ادعا و توصیف و نقشه و خلاصه مطابق با مقررات قانون و همچنین آئین نامه‌ی اجرایی تنظیم نگردیده باشد، کارشناس طبق مقررات دستوربه صادر شدن اخطاریه برای رفع نقص می‌نماید و این اخطار رفع نقص در فضای مجازی به پست الکترونیکی فرد متقاضی ارسال می‌گردد و از تاریخی که نامه‌ی الکترونیکی به متقاضی ارسال گردیده آن فرد تا ظرف ۳۰ روز مهلت دارد تا جهت اصلاح نمودن یا تکمیل کردن ضمائم و مدارک اقدام کند و گرنه اظهارنامه‌ی او باطل میشود و کان لم یکن تلقی می‌شود. پس از تکمیل نمودن و همچنین اصلاح ضمائم و اظهارنامه فرد متقاضی باید با درخواست دادن پاسخ به اخطار رفع نقص در بخش مربوط به خدمات الکترونیک و سپس ثبت درخواست/ لایحه‌ی اختراع درخواست مد نظرش که لایحه‌ی رفع نقص است را تکمیل نماید و همراه با ضمیمه نمودن ضمائم از راه سامانه آن را ارسال نماید.

ب) تکمیل بودن ضمائم و مدارک اظهارنامه که شامل ادعا، توصیف، نقشه و خلاصه می‌شود.

چنانچه اظهارنامه و ضمائم آن کامل باشد و مطابق با آئین نامه و قانون تنظیم شده باشد و همچنین اختراع قابل ثبت باشد، کارشناس بر اساس تمامیه واژ‌های استنباط شده از توصیف و ادعا و خلاصه،  اختراع را در سیستم جستجو می‌نماید واگر که اختراعی مشابه با اختراع مد نظر درون سیستم بانک اطلاعات داده‌ی اداره‌ی اختراع مشاهده کند، بوسیله‌ی ابلاغیه به متقاضی اعلام میکند که اختراعات مشابه با اختراع وی وجود دارد و از مخترع دعوت می‌نماید تا جهت رویت نمودن پرونده‌های مشابه و همچنین سابقه‌ی اختراعات قبل از این به اداره مراجعه کند و فرد متقاضی پس از مراجعه نمودن به اداره‌ی ثبت اختراعات و همچنین رویت نمودن سوابق اختراع اگر که اختراعش را شبیه به اختراعات قبلی بداند اختراعش طبق بند ۵ ازماده‌ی ۴ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ دارای اخطار می‌باشد و دستور رد اختراع صادر می‌گردد.

چنانچه که متقاضی سوابق و دانش فنی مورد ادعا‌ی پیشین را تحلیل و بررسی نماید و بطور مستدل گام‌های ابتکاری و جدید بودن و همچنین مزایای اختراعش را در برابر با اختراعات قبل بیان کند و این مقایسه از نظر کارشناس مورد قبول قرار گیرد، کارشناس بر اساس ماده‌ی ۲۸ آیین نامه جهت احراز شرایط ماهوی برای ثبت اختراع پس از تکمیل نمودن درخواست تقاضانامه‌ی جهت بررسی ماهوی ثبت اختراع، دستور به استعلام نمودن از مراجع ذی صلاح می‌دهد و متقاضی برای پاسخ می‌تواند به پورتال مالکیت صنعتی و قسمت مربوط به ثبت درخواست لایحه‌ی اختراع در بخش لیست درخواست‌ها مراجعه نماید و تقاضانامه‌ی بررسی نمودن ماهوی ثبت اختراع را تکمیل کند و مراجع یا مرجعی که این امکان را دارد که اختراع او را ارزیابی نماید را درج و  معرفی کند.

اداره‌ی اختراع چنانچه که مرجع اعلامی را جهت رسیدگی صالح تشخیص دهد ۱ نسخه از استعلام‌ها و ضمائم اظهارنامه‌ی اختراع را به آن مرجع ذی صلاح جهت بررسی و اظهارنظر ماهوی ارسال می‌کند و پاسخ این استعلام نیز از راه این سامانه دریافت می‌گردد و چنانچه که مرجع بررسی اختراع در سامانه‌ی مذکور تعریف نگردیده باشد ۱ نسخه از استعلام اختراع به نشانی الکترونیکی e-mail فرد متقاضی یا نماینده‌ی قانونی او ارسال می‌گردد و فرد متقاضی آنرا بطور فیزیکی و همراه با ۱ نسخه‌ی ضمائم اظهارنامه تسلیم به مرجع بررسی می کند و پس از وصول کردن پاسخ نامه‌ی استعلام آنرا طی ثبت درخواست / لایحه‌ی اختراع از راه سامانه‌ی الکترونیکی ثبت اختراع ارسال می کند.

گفتنی است، چنانچه که مرجع ذی صلاح بعد از بررسی نمودن، اختراع را از لحاظ جدید و تازه بودن و کاربرد صنعتی و گام ابتکاری داشتن تایید کند مرجع ثبت بوسیله‌ی اعلامیه موضوع را به شکل الکترونیکی به e-mail مخترع ارسال می‌نماید و متقاضی یا مخترع باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخی که آنرا دریافت نموده با وارد شدن به سامانه‌ی ثبت اختراع، ثبت درخواست لایحه‌ی درون لیست درخواست ها، درخواست ارائه‌ی پاسخ نسبت به تصمیم مرجع ثبت جهت اعطای گواهینامه‌ی ثبت اختراع را ظرف مدت ۳۰ روز بعد از اعلام تکمیل شدن و از سامانه‌ی الکترونیکی ارسال نماید.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *