جبهه آزادیبخش فلسطین: بایدن ادامه مشی دولت‌های سابق آمریکا است/ به وعده‌های فریبنده نباید توجه کرد

جبهه آزادیبخش فلسطین: بایدن ادامه مشی دولت‌های سابق آمریکا است/ به وعده‌های فریبنده نباید توجه کرد

جبهه آزادیبخش فلسطین: بایدن ادامه مشی دولت‌های سابق آمریکا است/ به وعده‌های فریبنده نباید توجه کرد

جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین تاکید کرد، پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ گونه تغییر اساسی در سیاست های آمریکا در قبال حقوق ملت فلسطین و مسائل مختلف جهان عرب ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین تاکید کرد، پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ گونه تغییر ریشه‌ای در قبال حقوق ملت فلسطین و مسائل مختلف جهان عرب به دنبال نخواهد داشت.

جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین تاکید کرد، پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ گونه تغییر اساسی در سیاست های آمریکا در قبال حقوق ملت فلسطین و مسائل مختلف جهان عرب ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین تاکید کرد، پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ گونه تغییر ریشه‌ای در قبال حقوق ملت فلسطین و مسائل مختلف جهان عرب به دنبال نخواهد داشت.

 

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *