روانشناسی

شخصیت شناسی افراد عصبی

در حقیقت هیچ فردی ناراحت و افسرده به دنیا نمی آید بلکه رفتارهای جامعه با او او را عصبانی کرده است .عصبانی ناگهان سراغ آدمی می آید ماننند شادی ،غم که این ها به روجیه افراد بر می گردد اگر در اجتماع با فردی خوب باشید او هم با شما خوب خواهد بود ولی اگر با فردی بد باشید او هم با شما بد خواهد بود .شادی ،غم ، غصه به روحیه فرد بستگی دارد که اگر در اجتماع با فردی خوب باشید طرف هم با شما خوب است ولی اگر بد باشید طرف هم با شما بد می شود.

برای اینکه افراد را خوب بشناسید به تاریخچه او در حین بروز یک اتفاق نگاه بیاندازید که ببینید عکس العمل او از بروز به این رفتار چه خواهد بود و بعد نگاه کنید کهه او در اجتماع به چه نحوی با دیگران رفتار می کند.

شخصیت افراد هم عامل وراثتی دارد که می شود آن را عامل مهمی دانست که فرد را یا موفق می کند یا فرد را نا امید از این کار می کند نا امیدی او برای این که فرد بهره ای نبرده است زندگی خود ولی برای افرادی که سود برده اند یعنی از زندگی خود بهترین سود را برده اند.

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *