Home Archive by category اجتماعی (Page 3)
اجتماعی روانشناسی
۱-زن نیاز به توجه داره ۲-مرد نیاز به اعتماد ۳-زن نیاز دارد که درک شود ۴-مرد پذیرش می خواهد ۵-زن احترام می خواهد ۶-مرد تشکر و قدر دانی می خواهد ۷-زن نیازمند دلبستگی و فدا کاری است ۸-مرد نیازمند تحسین است ۹-زن تصدیق می خواهد ۱۰-مرد باید مصمم باشد.
خانواده اجتماعی روانشناسی
۱- مردی که با شما صادق نیست! ۲-مردی که خسیس است! ۳- مردی که با شغل خود ازدواج کرده است! ۴- مردی که هنوز به پدر و مادر خود وابسته است! ۵-مردی که حال کردن ندارد! ۶- مردی که غیر اجتماعی و گوشه گیر است! ۷-مردی که بیش از حد رفیق باز است ! ۸-مردی […]
اجتماعی سلامتی
سیزده بدر،سال دیگر کرونا نباشد در وطن از عشق و مهر و عاطفه قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و نا امید هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی  سرد تبر. از جنگ خونریزی ،زمین خالی بماند سر به سر هرگز نماند کودکی بی سایه ی سبز پدر تنها دلی […]
روانشناسی اجتماعی
مرگ همسر یا شریک زندگی تجربه ای عمیق و دردناک است چه این حادثه ناگهان رخ بدهد و چه اینکه همسر شما پس از دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری سخت از دنیا برود .هر کسی برای کنار آمدن با این بحران دوره ای از سوگواری را پشت سر می گذارد .با این […]
اجتماعی
بیاییم زنده کنیم سنت های پرازبرکت و معنای ایرانمان را. هفت سین باید دارای ویژگی هایی باشد: ۱-نام آنها پارسی باشد. ۲-یا بند واژه(حرف)سین آغاز شود. ۳-دارای ریشه گیاهی باشند. ۴-خوردنی باشد. از واژه های ترکیبی استفاده نشده باشد ۱-سیب،سیر،سماغ؛سرکه،سنجد،سبزه،سمنو. براین پایه: سنبل نه خوراکی است نه پارسی،تازی است .سکه نه خوراکی است نه پارسی […]
اجتماعی تکنولوژی و فناوری
بدون شک، برنامه ریزی در زندگی موجب می‌شود تا فرد موفق‌تری باشیم و بهتر بتوانیم از زمان خود استفاده کنیم. ولی یادگیریِ نحوه‌ی برقراریِ تعادل، میان وظایف گوناگون در زندگی، کاری چالش‌برانگیز است. گاهی کار، مدرسه و وظایف روزانه روی هم انباشته می‌شوند و در عین حال، دوستان یا خانواده نیز از ما انتظار دارند […]
اجتماعی
هفده نکته درباره نحوه رفتار کردن با افراد دارای معلولیت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  به ﻧﻈﺮ میﺮﺳﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر افراد با معلولیت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ‌ﮔﺮدد. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺨﻦ‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ افراد دارای معلولیت اﻋﻢ از ﻛﺸﺘﻦ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن، ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ […]
اجتماعی پزشکی
شاید شما جز آن دسته افراد باشید که مستاجر باشید ، افرادی که مستاجر هستند هر ساله باید اسباب کشی کنند و کار اسباب کشی یکی از سخت ترین کارهایی است که هر ساله می تواند استرس هایی را در زمان بخصوصی ایجاد کند و مهمتر از همه استرس به افرادی وارد می شود که […]
سرمایه گذاری اجتماعی
مسلما هرکسی موقع انتخاب شغل، دوست دارد به‌سراغ شغلی برود که درآمد خوبی داشته و در ضمن جالب و ارضاکنندهٔ نیازهای روحی فرد هم باشد. اما ورود به چنین شغل‌هایی چندان آسان هم نیست. بیشتر پردرآمدترین شغل های جهان به سال‌های سال تحصیل و کار سخت برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند. در ادامه فهرست […]