Home Posts tagged آتش گرفتن اتومبیلی در فلوریدای آمریکا
حوادث
آتش گرفتن اتومبیلی در فلوریدای آمریکا موجب ترس و وحششت عموم افرادی که در این منطقه زندگی می کنند و این کار تروریستی بوده است که این حملات در سال ۲۰۲۰ میلادی سبب ترس و وحشت مردم شده است این حملات به وقوع پیوسته است.