Home Posts tagged اسموتی یعنی چه؟
آشپزی سلامتی
اسموتی نوععی نوشیدنی است که از ترکیب و مخلوط چند نوع میوه یا چند نوع سبزیجات به دست می آید .در اسموتی تمام مواد و بافت های میوه و سبزیجات باقی می ماند .به راحتی می توان از گیاهان مغز دار و دانه ها و جوانه های غلاتت اسموتی درست کرد. با دستگاه مخلوط کن […]