Home Posts tagged اشتباه خرما نخورید؟
تغذیه پزشکی
یک عمر اشتباه خرما مصرف کردیم و هسته اش که برای بدن و باز کردن عروق رگ های قلب و دیگر نقاط بدن معجزه میکند را دور انداختیم !شما می توانید هسته خرما را ۱۵ روز در آب رها کنید تا نرم شود و بعد تفت دهید و سپس پودر کنید . پودر هسته را […]