رای‌ها در آمریکا چطور شمرده و چه زمانی اعلام می‌شوند؟ | سناریوهای متفاوت پس از روز رای‌گیری؛ کار به شکایت می‌کشد؟ | مشارکت مردم تاثیر دارد؟

روز رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا فرا رسیده است و همه از جمله بسیاری از افراد در کشورها در سراسر جهان منتظر اعلام نتایج انتخابات هستند. همشهری آنلاین   این مطلب راهنمایی …