Home Posts tagged انواع قرص های لاغری
پزشکی
زمانی که صحبت از لاغری می شود ،انواع قرص های لاغری و نوشیدنی ها و مکمل ها مدعی کاهش وزن خودنمایی می کنند .قرص های لاغری ممکن است حاوی یک یا چند ماده موًثر برای افزایش چربی سوزی،کاهش اشتها یا کاهش جذب چربی باشد، اما تأثیر همه این قرص‌ها یکسان نیست. برخی از این قرص‌ها […]