Home Posts tagged این قلیان برای رفع آسم و تقویت ریه مفید است؟
پزشکی
برای تقویت ریه توصیه می شود که، عرق نعناع را به تنهایی درون قلیان بریزید و با زدن یک لوله ،هوای عرق را به ریه منتقل کنید.این کار هم یک ورزش سالم برای ریه شماست و هم یک روش درمانی موثر. شما بدون آنکه نیاز داشته باشید مسافت زیادی را بدوید و دچار خستگی مفرط […]