Home Posts tagged ترفند دلتنگ کردن آقایان چیست؟
دسته‌بندی نشده
سه ترفند دلتنگ کردن مردان:: ۱- عاشق خودتان باشید: هر کسی (چه زن چه مرد) وقتی خودش برای خودش ارزش قائل نباشد هیچ کس براش ارزش قائل نخواهد شد. ۲-رها کن: باز هم (چه زن و مرد ) وقتی دائماً به او بچسبید به جای نزدیک شدن از شما فاصله خواهد گرفت . پس از مدتی […]