Home Posts tagged خصوصیت افراد موفق چیست؟
موفقیت
افراد موفق آن طوری که اکثر مردم انتظار دارند نیستند .شیوه سخن گفتن تفکر و برخورد آن ها با موقعیت ها ،چالش ها و مشکلات متفاوت است .تنها راه ما برای رسیدن به موفقیت الگو گرفتن از آن ها است چون موفقیت هم مثل مهارت های دیگر اکتسابی است.پسس برای رسیدن به موفقیت کافی است […]