Home Posts tagged خونریزی رحمی؟
پزشکی
خونریزی رحمی در شرایط زیر غیرطبیعی محسوب می گردد ونیاز به درمان دارد. ۱-خونریزی در فاصله پریودی. ۲-خونریزی بعد از آمیزش. ۳-لکه بینی در هر زماناز سیکل قاعدگی. ۴-خونریزی شدید یا طولانی تر از حد عادل. ۵-خونریزی بعد از یائسگی. ۶-سیکل طولانی تر از ۴۵ روز و کوتاه تر از ۲۱ روز. ۷-توقف پریود به […]