Home Posts tagged درمان بیماری های مزمن؟
پزشکی
نکته بسیارمهم: درمان هر فرد در طب سنتی ،کاملاً اختصاصی است و بر اساس مزاج بیماری سن ،بیماری های همراه و علائمی که دارد متفاوت است. با استفاده از راهکارهای سنتی  گفته شده در این گروه می توانید از بیماری ها پیشگیری و در صور ت داشتن علائم بسیار خفیف مشکلات خود را در خانه […]