Home Posts tagged درمان نکردن سرطان چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟
پزشکی
۱-تغییرات در پستان. ۲-گودی یا چروک شدن پوست. ۳-تو رفتن نوک پستان. ۴-خالی شدن نوک پستان. ۵-قرمزی یا زخم شدن نوک پستان یا پوست. ۶-ورم کردن دائم بدن ممکن است ناشی از سرطان تخمدان باشد. ۷-خونریزی بین عادت ماهیانه. ۸-خونریزی بعد از یائسگی هرگز نرمال نیست. ۹-تغییرات پوستی و ایجاد خال ها. ۱۰-وجود خون در […]