Home Posts tagged درمان پا درد؟
پزشکی
پا درد دو نوع است: پا درد سرد و پا درد گرم. (پا درد سرد): پا درد سرد در زنان بیشتر است که همراه با ورم زانو و ساق است که در سن ۳۵ تا ۳۶ سالگی شروع می شود . (راه های درمان):: ۱-خوراکی هایی که طبیعت گرم دارند به خصوص دانه های اسپند […]