برچسبراه های داشتن پوست سالم

راه های داشتن پوست سالم

یکی از آسون ترین راه ها برای اینکه پوست سالم و شفافی داشته باشیم شستن صورت با آب نمک و جوش شیرین است. انجام این کار:: منافذ پوست را از عمقق پاکسازی میکند. جوش های سر سیاه و سر سفید را از بین میبرد.. آکنه و جوش را ازبین میبرد. چربی و آلودگی صورت را…