برچسبراه های درمان دیسک کمر

راه های درمان دیسک کمر

یکی از این موارد مصرف سویق نخودبه این ترتیب که ابتدا نخود (خام)را باید آسیاب کردهسپس آن را تفت داده تا جایی که پخته شود و.(رنگ آن تیره تر شود)  تا از حالت خامی خارج شود .این سویق را هر روز صبح ناشتا به مقدار ۲ الی ۳ قاشق غذا خوری میل نمایید.سویق نخود باعث…