برچسبراه های درمان زگیل تناسلی

درمان زگیل تناسلی

اگر زگیل تناسلی دارید: زگیل ها را نخراشید. لباس های خود را در آب گرم بشورید. ناحیه تناسلی را بعد از استحمام خوب خشک کنید. از رژیم غذایی سالم برای سرعت بخشیدن به روند بهبودی استفاده کنید. حوله یا لباس ها به خصوص لباس زیر خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. از پوشیدن لباس…