برچسبراه های مقابله با چربی خون؟

راه های مقابله با چربی خون چیست؟

اگر پاهای شما گز گز می کند و یا مدام به خواب می رود و دچار سرگیجی،خواب آلودگی ،خستگی و تعریق زیاد میشوید این امکان وجود دارد که چربی خون تان بالا رفته باشد. افزایش چربی خون با تجمع در دیواره رگ ها ،تنگی آنها را به دنبال دارد و به همین دلیل باعث افزایش…