برچسبراه های موًثر برای برقراری ارتباطات

مجموعه صوتی برقراری ارتباط موثر

اگر به دنبال تاثیرگذاری در روابط خود هستید، این محصول چهارگانه برای شما طراحی شده است. تصور کنید بتوانید در ارتباط‌های خود کاریزماتیک باشید، تکنیک‌های متقاعد سازی را استفاده کنید،‌ زبان بدن خود و طرف مقابل را شناسایی کنید و به طور کلی بر مهارت‌های برقرار ارتباط تسلط پیدا کنید. این مجموعه در قالب ۳۵…