برچسبروش چارت چیست

روش چارِت چیست و چه کاربردی دارد؟

  تا به حال سعی کرده‌اید جلسه‌ی طوفان فکری را با بیشتر از ده–پانزده نفر برگزار کنید؟ برای‌تان پیش آمده که بخواهید برای دو یا چند موضوع مرتبط یکجا ایده بزنید؟ لابد نتایجی که نصیب‌تان شده آن‌قدرها جذاب نبوده است. جلساتی به این شکل سریعا از کنترل خارج می‌شوند، بازدهی‌شان به صفر می‌رسد و هرج…