برچسبرویکردهای مهم برای رسیدن به هدف

برنامه ریزی معکوس؛ رویکردی مؤثر برای رسیدن به هدف

اگر هدف‌ شما این است که طی پنج سال آینده مدیر حسابداری شوید، فرآیند برنامه ریزی خود را از کجا شروع می‌کنید؟ یا اگر قرار است بخش شما ساختار سازمانی شرکت را بازسازی کند، از کجا شروع خواهید کرد؟ ماباید برای هرکاری که می خواهیم انجام دهیم یک برنامه ای چیده باشیم که طبق آن برنامه جلو برویم و موفق شویم.…