برچسبرژژیم غذایی برای ابتلا به سرطان

رژیم غذایی مناسب برای کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه

سرطان سینه رایج‌ترین سرطان در بین زنان است. برای نمونه، فقط در آمریکا از هر ۸ زن ۱ نفر به سرطان سینه مبتلا می‌شود. در ایران نیز هر ۴۰ دقیقه یک زن به سرطان سینه مبتلا می‌شود. آسیب دی. ان. ای و جهش ژنتیکی ممکن است باعث بروز این بیماری شود. به‌ارث‌بردن ژن‌های خاصی مانند BRCA1 و BRCA2…