برچسبزلزله بیشتر در چه مناطقی روی می دهد؟

علت وقوع زلزله چیست و آیا پیش بینی زلزله ممکن است ؟

همه ی دانستنی های خواندنی در مورد زلزله به همراه روشهای پیشبینی زلزله که دیدنی هست بدانید را در سایت تالاب دنبال کنید.   علت وقوع زلزله چیست ؟ دلیل اصلی وقوع زلزله بطور دقیق مشخص نیست اما تجمع انرژی در زمین و آزاد شدن ناگهانی آن به گونه ای که عدم تحمل طبقات زمین…