برچسبسئوحرفه ای

چرا سئو مهم است؟

روزانه میلیون‌ها نفر از گوگل و دیگر موتورهای جست‌وجو استفاده می‌کنند تا به نتایج دلخواه خود برسند. این یعنی هر کسب‌وکاری میلیون‌‌ها بار جلوی چشم مخاطبانش قرار می‌گیرد: مخاطبانی که به دنبال هدفی خاص هستند و خواسته‌های خود را در دنیای وب جست‌وجو می‌کنند. اما این ارتباط یک‌طرفه نیست.‌ سال‌هاست که کسب‌‌وکارها هم این فرصت…