برچسبساخت قرص آهنی خانگی

ساخت قرص آهن خانگی

مواد لازم: ۱-شیره انگور. ۲- شیره خرما. ۳- شیره توت. مخلوط کردن سه شیره به جای قرص آهن. این سه شیره را به اندازه ای در یک شیشه مخلوط کنید و در داخل یخچال نگهدارید .(این مخلوط تا مدت زیادی ماندگاری دارد). این معجون مقوی را هر ۸ساعت یکبار (روزی سه مرتبه )مصرف کنید تا…