Home Posts tagged سفر با هواپیمای ایرلاین در سال 1400
گردشگری
مسافرین محترم پرواز شماره ۱۴۰۰ نوروز ایرلاین جهت سوارشدن به هواپیما آماده شویدو بار اضافه و خاطرات بد خود را از سالهای قبل فراموش کنید . مدت زمان این پرواز ۳۶۵ روز میباشد. مقصد ما موفقیت و شادی و دل خوشی و سلامتی و ثروت است. از مسافرین محترم خواهشمندیم کمربند ایمنی خود را در […]