برچسبشغل هایی برای افراد ناتوان

نکاتی که افراد دارای معلولیت برای پیدا کردن شغل باید در نظر بگیرند

ازمی مازیئو (Esme Mazzeo) در امریکا زندگی می‌کند. مازیئو برای برنامه‌های تلویزیونی و مجله‌ها مطلب می‌نویسد. مطالب او بیشتر دربارهٔ معلولیت و برای خوانندگانی است که مانند خودش دچار معلولیت هستند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مقاله‌ای به‌قلم ازمی، دربارهٔ نکاتی است که افراد دارای معلولیت برای پیدا کردن شغل باید در نظر بگیرند. روزی روزگاری بود که…