برچسبصفرادر مورد خلط و مزاج

یک توضیح در مورد خلط و غلبه مزاج

خون رو اگه تو یه شیشه آزمایشگاهی بریزیم به چهار لایه تقسیم مییشه… ۱-لایه اول =صفرا،ززد،گرم و خشک ۲-لایه دوم=دم،قرم و گرم و تر ۳-لایه سوم =بلغم،صورتی،سردوتر لایه چهارم=سودا،سیاه،سردوخشک دریک سی سی خون : صفرایک درصد دم ۴۹درصد سودا یک درصد رو اشغال کرده. به این ترکیب میگن خلط که هر کدام از این لایه…