برچسبصورتت را مسواک بزن؟

صورتت را مسواک بزن؟

کمی نمک را با خمیر دندانی که شما ترجیح میدهید ،مخلوط کنید از این مخلوط برای اسکراب و اعمال به منطقه آسیب دیده استفاده کنید !اینکار را برای چند دقیقه ادامه دهید و سپس با آب سرد صورتتان را شست و شو دهید.شما می توانید این روال را هر روز تکرار کنید تا از شر…