Home Posts tagged ضررهای گرسنه خوابیدن؟
پزشکی
اگر به بهانه کاهش وزن یا حتی چاق تر نشدن شام را از وعده های غذایی تان حذف کنید .بدنتان برای روبه رو شدن با بحران های متعددی آماده می شود. می خوابید اما از خواب سیر نمی شوید :وقتی شب ها گرسنه می خوابید آفت فشار خون ششما را خیلی زود از حالت بیداری […]