برچسبعادات اتمی

کتاب الکترونیکی عادات اتمی

چرا باید این کتاب را خواند فرقی ندارد چه هدفی داشته باشید، کتاب «عادات اتمی» چارچوبی اثبات‌شده را برای بهبود روزبه‌روز به شما ارائه می‌کند. جیمز کلییِر یک پیشرو و بین‌المللی در زمینه ایجاد عادات است. او استراتژی‌های عملی را در این کتاب مطرح می‌کند که به شما می‌آموزد چطور عادت‌های خوب را ایجاد کنید،…