برچسبعلائم بیماری مقاربتی؟

علائم بیماری های مقاربتی

۱-زخم و ترشحات غیر طبیعی.. ۲-درد زیر دل. ۳-خون ریزی زیاد و طولانی مدت. ۴-ترشحات مهبلی. ۵-مقاربت دردناک. ۶-سوزش ادرار. ۷-عادت ماهیانه دردناک. ۸-تب. ۹-تهوع و استفراغ. ۱۰-خون ریزیی در فواصل عادت ماهیانه در زمان نزدیکی. ۱۱-وجود ترشحات چرکی . ۱۲-زخمی یا شکننده بودن دهانه رحم. ۱۳-زخم تناسلی.