برچسبعلائم پوستی کرونا

علائم پوستی کرونا

اطلاعات ما در مورد راه هایی که ویروس سندرم تنفسی حاد شدید ۲ (موسوم به SARS-CoV-2) قادر است از طریق آنها بدن ما را در دوران عفونت تحت تاثیر قرار دهد در حال افزایش است. علائم کرونا از تب و سرفه تا از بین رفتن کامل حس بویایی (Anosmia) متغیر هستند؛ گاهی مواقع نیز بیماری…