Home Posts tagged علاقه افراد به پسر
سبک زندگی
بسیاری از خانواد ها دوست دارند که فرزندشان پسر باشد و از داشتن فرزند دختر ناراحت اند و خیلی کم پیش می آید که والدین برایشان جنسیت فرزند مهم نباشد.  چرا خانواده ها بیشتر پسر دوست دارند ؟ اکثر پسرها و دخترهایی که با هم تشکیل زندگی میدهند برسر جنسیت فرزند نیامده اختلاف نظر دارند […]