Home Posts tagged علت کمر درد چیست؟
پزشکی
گاهی کمر درد می تواند نشانه یک بیماری در بدن مانند سرطان باشد.بعد از انجام معاینات پزشکی مشخص می شود علت کمر درد یک متاستاژ و انتشارذ سرطان از یک قسمت از بدن است . کمر درد شایع ترین علت ناتوانایی حرکتی و مرخصی  گرفتن از محل کار است. چیزی که مهم است و بیماران […]