برچسبعلل خارش گلو چیست؟

علت خارش گلو چیست؟

کم آبی بدن،عفونت ها،آلرژی ها،مواد مجرک و آزاردهنده ،برخی غذاها و نوشیدنی ها،مصرف مواد مخدر روانگردان و داروهای ضد افسردگی استفاده زیاد از گلو باعث خشک شدن می شود،علل روحی-روانی ،بیماری رفلاکس معده،بیماری هایی مانند پنومونی،برونشیت-سندروم شوگرن