برچسبعلل خوننریزی دماغ چیست؟

علل خونریزی دماغ چیست؟

هوای خشک شایع ترین علت این پدیده است .این خشکی باعث ایجاد پوسته در داخل بینی می شود و پوسته ممکن است خارش داشته باشد یا تحریک شود. اگر بینی شما خراشیده شده باشد ،ممکن است خونریزیی کند. مصرف داروهای آنتیی هیستامین برای آلرژی ،سرماخوردگی یا مشکلات سینوسیی نیز می تواند غشای بینی را خشک…