برچسبعلل ریزش مو پس از کرونا چیست؟

علل ریزش مو پس از کرونا

علل ریزش مو پس از کرونا: در واقع سوء مزاج هایی که در فرد در هنگام بیماری کرونا ایجاد می شود از قبیل سوء مزاج گرم،سوء مزاج خشک یا سوء مزاج گرم و خشک از دلایل مهم ریزش مو پس از کرونا است. که می تواند روی ارگان های مختلف به ویژه ارگان های رئیسه…