برچسبعلل ماندن جای کش جوراب روی پا؟

علل ماندن جای کش جوراب روی پاها:

۱-باللا بودن فشار خون: اگر پاهایتان ورم می کنند،علت آن ممکن است مایعاتی باشد که در پاها انباشته می شود.این مسئله معمولاً به خودی خود دردآور نیست اما با پوشیدن جوراب ممکن است احساس ناخوشایندی پیدا کنید. واریس: رگ های پا وقتی ضعیف می شوند نمی توانند خون را با سرعتی کافی به قلب بازگردانند.…