برچسبغلبه بر نا امیدی و افسردگی

بحران وجودی چیست؟ چطور بر آن غلبه کنیم

آیا تا حالا برایتان پیش آمده است که در مرحله‌ای از زندگی‌تان احساس کنید هیچ‌چیزی برایتان معنا ندارد و همه‌چیز را زیر سؤال ببرید که اصلا چرا به دنیا آمده‌ایم، به کجا می‌رویم و هدفمان از زندگی‌کردن چیست؟ بحران وجودی به همین شک‌وتردیدها درباره معنای زندگی، انتخاب و آزادی در آن اشاره دارد. در این…