برچسبفواید خوردن خرما؟

فواید خوردن خرما با معده خالی

فواید خوردن خرما با معده خالی: خوردن خرما با معده خالی میزان جذب قند موجود در خرمارا بیشتر می کند و بهترین زمان برای مصرف خرما صبح ها قبل از وعده های صبحانه است. کلسیم و ویتامین های موجود در خرما باعث شادابی و طراوت پوست شده و ازکم خونی جلوگیری می کند.